Här kan du hitta tävlings-PM från 2017. Ny info om 2018 racet kommer under november 2017

  • *UPPDATERING*  2017.06.27.  På grund av den höga vatten nivån är vi tvungna att ändra banan för ÅEC Whitewater. Banan kommer istället att vara på plant vatten framför Tännforsen. I och med detta betyder det att tävlande utan whitewater certifikat kan vara med och delta.  Vinnarsträckan beräknas på 15 min. (se denna korta film om nya banan).