Här kan du hitta det senaste tävlings-PM:et.

  • *UPPDATERING*  2017.06.27.  På grund av den höga vatten nivån är vi tvungna att ändra banan för ÅEC Whitewater. Banan kommer istället att vara på plant vatten framför Tännforsen. I och med detta betyder det att tävlande utan whitewater certifikat kan vara med och delta.  Vinnarsträckan beräknas på 15 min. (se denna korta film om nya banan).