Här kan du hitta det senaste tävlings-PM:et från 2018. Info om 2018 kommer i våran.

Vi håller koll på vattennivån i Indalsävlen. Slutgiltigt beslut om paddlingen i solo-klassen tas på onsdag kväll (28:e juni). Information kommer här och på Facebook.

(Special thanks to Calle Bjernekull for help with the maps)