1 Organisation

1.1 Tävlingsledning

Åre Extreme Challenge organiseras av Let Nature Challenge You  AB

Adressen till tävlingsorganisationen är:

 • Let Nature Challenge You AB
  c/o agenrik Weile
 • Katrinelundsvägen 5
 • 830 17 Duved
 • Telefon +46 70 3803623
  Email: henrik@areextremechallenge.se

2 Krav för att få deltaga

2.1 Krav för att få deltaga i RIVER CLASS (Elite och Senior)

För att delta i Åre Extreme Challenge RIVER CLASS:

 • Fylla 18 år under året som tävlingen genomförs
 • Vara simkunnig
 • Visa upp intyg i forssäkerhet eller ha fått dispens. Läs mer här.  Intyg visas upp vid nummerlappsutdelningen.
 • Kunna läsa en karta och vara medveten om att tävlingen går i högfjälls terräng
 • Ha läst, förstår och kommer att följa reglerna
 • Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner tävlande dessa regler
 • Ha en giltig olycksfallsförsäkring
 • Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återfås endast till 75% mot uppvisande av läkarintyg innan den 15/5 2018.
 • Det är ej tillåtet att tävla under annans namn
 • Det är ej tillåtet att sälja sin startplats i andra hand

2.2 Krav för att få deltaga i LAKE CLASS (Solo, Duo, Lag)

För att delta i Åre Extreme Challenge duo och lagklasserna ska man:

 • Fylla 18 år under året som tävlingen genomförs
 • Vara simkunnig
 • Ha grundläggande kunskaper i paddling och kunna göra självräddning med din kajak/surfski. Läs mer här.
 • Kunna läsa en karta och vara medveten om att tävlingen går i högfjälls terräng
 • Ha läst, förstår och kommer att följa reglerna.
 • Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner tävlande dessa regler.
 • Ha en giltig olycksfallsförsäkring
 • Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återfås endast till 75% mot uppvisande av läkarintyg innan den 15/5 2018.
 • Det är ej tillåtet att sälja sin startplats
 • Det är ej tillåtet att tävla under annans namn
 • Det är ej tillåtet att sälja sin startplats i andra hand.

3 Bana

3.1 Bansträckning

3.1.1 Bansträckningen är markerad med snitsel

3.1.2 Tävlande måste följa den markerade banan

3.1.3 Tävlande som inte följer den markerade banan diskvalificeras.

3.2 Sjukvård

3.2.1 På flertal ställen kommer det att finnas sjukvårdspersonal som tävlande kan använda om behov finns.

4 Utrustning

4.1 Allmänt om utrustning

4.1.1 Varje tävlande är skyldig att ha med sig all utrustning från start till slutet av varje etapp. Förutom paddling där man kan lämna kajak och paddel vid slutet av paddlingen, övrig utrustning ska med till växlingen vid Åre torg.

4.1.2 Organisationen tar inget ansvar för de tävlandes utrustning

4.2 Obligatorisk utrustning per etapp och person

Paddling

 • Kajak med vattentäta skott eller flytelement fram och/eller bak i kajaken, även utrustad med bogserögla i för eller akter.
 • Kajakkapell undantaget surfskis som är självlänsande
 • Godkänd paddel hjälm enligt CE-norm (hockey hjälm är godkänt), detta gäller endast soloklasserna
 • Kajak flytväst godkänd enligt CE norm EN 393 50 N
 • Första hjälpen (tryckförband) packad vattentätt
 • Visselpipa
 • Följande i vattentätt påse
  • telefone
  • extra lång kalsänger topp (helst ull)
  • buff eller mässor
  • Rekommenderat**: fleece topp + vattentätt jacka ELLER våtdrakt som täcker överkropp och ben  (long john OK))

Löpning

 • Första hjälpen (tryckförband)
 • Kompass
 • Vindtät jacka
 • Visselpipa
 • telefon i vattentätt påse

Mountainbike

 • Första hjälpen (tryckförband)
 • Godkänd cykelhjälm enligt CE-norm
 • Cykel
 • telefon i vattentätt påse

4.3 Obligatorisk utrustning som tävlingsorganisationen tillhandahåller

 • Nummerlappar och nummervästar
 • Karta (endast obligatoriskt på löpningen)

4.4 Rekommenderad utrustning

 • Vattenblåsa för dryck
 • Energi-kakor
 • Stavar för löpsträckan
 • Reparationsutrustning för cykel

4.5 Utrustningskontroll innan tävling

Innan tävlingen är det obligatorisk utrustningskontroll av paddelutrustningen

4.6 Utrustning som INTE är tillåten

 • K2 kajaker
 • Motordrivna hjälpmedel

5 Tidtagning

5.1 Tidtagning

5.1.1 Tiden tas från start till dess man passerar mållinjen, för de som tävlar i duo klassen så är det sista deltagare över mållinjen.

5.2 Stängning av bana

5.2.1 kl 15.00 stängs banan för alla klasser vid växlingen/mellantiden i Huså

6 Tävlandes ansvar

6.1 Allmänt

6.1.1 Tävlande ska känna till tävlingsreglerna samt tillämpa och följa dessa.

6.1.2 Tävlande ska visa hänsyn mot andra tävlande, funktionärer, åskådare och de boende inom tävlingsområdet.

6.1.3 Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel.

6.1.4 Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden

6.1.5 Tävlande är skyldiga att hjälpa till vid olycksfall om tävlingsledningen begär detta.

6.2 Före tävling

6.2.1 Tävlande får rekognosera banan innan tävling, men visa hänsyn och tillämpa allemansrättens ansvar.

6.3 Under tävling

6.3.1 Tävlande deltar på egen risk och är självförsörjande under varje delsträcka.

6.3.2 Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som drabbats av olycksfall eller sjukdom.

6.3.3 Tävlande som avbrutit sitt tävlande ska snarast anmäla sig till funktionär.

6.3.4 Tävlande får inte skräpa ned. Nedskräpning innebär diskvalifikation.

6.3.5 Tävlande ska även täcka över/gräva ned toalettpapper och andra synliga rester.

7 Regler

7.1 Tävlingsjury

7.1.1 Tävlingsjuryns medlemmar är tävlingsledaren och två personer till från tävlingsorganisationen

7.1.2 Juryns uppgift är att:

 • Se till att regler följs
 • Ta ställning till protester
 • Ta beslut om eventuell diskvalificering
 • Bestämma om eventuella ban- eller regeländringar

7.1.3 Minst två av jury medlemmarna krävs för att ett beslut av juryn ska kunna tas.

7.1.4 Vid protest eller beslut om diskvalificering, tar sig juryn rätt att använda regeln ”sunt förnuft” om det inte klart framgår i reglerna vad som gäller.

7.1.5 Juryns beslut är definitivt.

7.2 Protest

7.2.1 Protest måste ges skriftligen till tävlingsorganisationen inom en timme efter målgång.

7.2.2 Protest måste innehålla

 • Tid och plats
 • Namn och signatur av den tävlande
 • Nummer eller namn mot vilken protesten riktas mot
 • Anledning varför protesten lämnas in
 • Vittnen ska inkluderas om det finns, med Nummer eller namn.

7.2.3 Protest som inte uppfyller kraven i punkt 7.2.2 ignoreras.

7.2.4 Beslut från juryn kommer att kommuniceras med berörda parter så fort som möjligt.

7.3 Diskvalificering

Brott mot tävlingsregler leder till diskvalificering

7.4 Assistans

7.4.1 Det är tillåtet att ha assistans inom de markerade växlingsområdena.

7.4.2 Det är ej tillåtet att få assistans utanför växlingsområdena

8 Säkerhet

8.1 Allmänna säkerhetsregler

8.1.1 I duo-klassen måste de tävlande hela tiden hålla ihop och inte var mer än 100 meter ifrån varandra

8.1.2 Tävlingsorganisationen kan vägra en tävlande att fortsätta om de bedömer att den tävlande är för trött eller inte är i fysiskt skick att fortsätta.

9 Media- och sponsorexponering

9.1 Sponsormarkeringar

De tävlande kan ha sponsorer markerade på tävlingsutrustning.

9.2 Nummerlappar

Nummerlappar får inte modifieras på något sätt och måste bäras enligt bifogade instruktioner

9.3 Bild- och filmrättigheter

De tävlande ger tävlingsorganisationen rätt att använda bild- och filmmaterial taget under tävlingen, att användas fritt i marknadsföring, press material, Internet, tv och film.