Sponsorer och partners

Haglöfs Addnature.com Specialized Holiday Club Vildmarksmässan Åre Året Runt Kajaktiv ICA Åre Gococo Upplev Jämtland Härjedalen Edhs ATV Musikbygget Skogma Brattlandsgården Djupa Gruvans Krog Gruvbacken i Huså Skistar.com Äventyrligt i Åre Event Care Enervit Tännforsens turiststation

Tävlingen

Regler och utrustning

 
1Organisation
1.1Tävlingsledning
 Åre Extreme Challenge organiseras av Brattlandsgården AB

Adressen till tävlingsorganisationen är:
Haglöfs Åre Extreme Challenge
Brattlandsgården AB
Brattlandsgården 615
830 10 Undersåker
Telefon +46 735 25 97 01
Email: info@areextremechallenge.se
2Krav för att få deltaga
2.1Krav för att få deltaga i soloklasserna
 

För att delta i Åre Extreme Challenge soloklasserna ska man:

 •  Fylla 18 år under året som tävlingen genomförs
 • Vara simkunnig
 • Kunna göra självräddning med din kajak/surfski
 • Ha grundläggande kunskaper i forssäkerhet som måste intygas på ett av dessa tre alternativ. 1. Ha deltagit i ÅEC tidigare år (undantaget 2012), Intyg på att man gått en forskurs eller kurs i forssäkerhet. Intyg visas upp vid nummerlappsutdelningen.
 • Kunna läsa en karta och vara medveten om att tävlingen går i högfjälls terräng
 • Ha läst, förstår och kommer att följa reglerna
 • Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner tävlande dessa regler
 • Ha en giltig olycksfallsförsäkring
 • Det är ej tillåtet att tävla under annans namn
 • Det är ej tillåtet att sälja sin startplats i andra hand
2.2Krav för att få deltaga i duo och lag klasserna
 

För att delta i Åre Extreme Challenge duo och lagklasserna ska man:

 •  Fylla 18 år under året som tävlingen genomförs
 • Vara simkunnig
 • Ha grundläggande kunskaper i paddling och kunna göra självräddning med din kajak/surfski
 • Kunna läsa en karta och vara medveten om att tävlingen går i högfjälls terräng
 • Ha läst, förstår och kommer att följa reglerna.
 • Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner tävlande dessa regler.
 • Ha en giltig olycksfallsförsäkring
 • Det är ej tillåtet att sälja sin startplats
 • Det är ej tillåtet att tävla under annans namn
 • Det är ej tillåtet att sälja sin startplats i andra hand.
3Bana
3.1Bansträckning
3.1.1Bansträckningen är markerad med snitsel
3.1.2Tävlande måste följa den markerade banan
3.1.3Tävlande som inte följer den markerade banan diskvalificeras.
3.2Sjukvård
3.2.1På flertal ställen kommer det att finnas sjukvårdspersonal som tävlande kan använda om behov finns.
4Utrustning
4.1Allmänt om utrustning

4.1.1


4.1.2

Varje tävlande är skyldig att ha med sig all utrustning från start till slutet av varje etapp. Förutom paddling där man kan lämna kajak och paddel vid slutet av paddlingen, övrig utrustning ska med till växlingen vid Åre torg.

Organisationen tar inget ansvar för de tävlandes utrustning

4.2Obligatorisk utrustning per etapp och person
 PADDLING
 • Kajak med vattentäta skott eller flytelement fram och bak i kajaken, även utrustad med bogserögla i för eller akter.
 • Kajakkapell undantaget surfskis som är självlänsande
 • Godkänd paddel hjälm  enligt CE-norm (hockey hjälm är godkänt), detta gäller endast soloklasserna
 • Kajak flytväst godkänd enligt CE norm EN 393 50 N
 • Första hjälpen (tryckförband) packad vattentätt
 • Visselpipa
 LÖPNING
 • Första hjälpen (tryckförband)
 • Kompass
 • Vindtät jacka
 • Visselpipa
 MOUNTAINBIKE
 • Första hjälpen (tryckförband)
 • Godkänd cykelhjälm enligt CE-norm
 • Cykel
4.3Obligatorisk utrustning som tävlingsorganisationen tillhandahåller
 
 • Nummerlappar
 • Karta (ej obligatorisk under paddling)
4.4Rekommenderad utrustning
 
 • Vattenblåsa för dryck
 • Energi-kakor
 • Stavar för löpsträckan
 • Reparationsutrustning för cykel
4.5Utrustningskontroll innan tävling
 Innan tävlingen är det obligatorisk utrustningskontroll av paddelutrustningen
4.6Utrustning som INTE är tillåten
 
 • K2 kajaker
 • Motordrivna hjälpmedel
5Tidtagning
5.1Tidtagning
5.1.1Tiden tas från start till dess man passerar mållinjen, för de som tävlar i duo klassen så är det sista deltagare över mållinjen.
5.2
Stängning av bana
5.2.1
7 timmar efter första start stängs banan för alla klasser vid växlingen/mellantiden i Huså
6Tävlandes ansvar
6.1Allmänt
6.1.1Tävlande ska känna till tävlingsreglerna samt tillämpa och följa dessa.
6.1.2Tävlande ska visa hänsyn mot andra tävlande, funktionärer, åskådare och de boende inom tävlingsområdet.
6.1.3Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel.
6.1.4Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden
6.1.5Tävlande är skyldiga att hjälpa till vid olycksfall om tävlingsledningen begär detta.
6.2Före tävling
6.2.1Tävlande får rekognosera banan innan tävling, men visa hänsyn och tillämpa allemansrättens ansvar.
6.3Under tävling
6.3.1Tävlande deltar på egen risk och är självförsörjande under varje delsträcka.
6.3.2Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som drabbats av olycksfall eller sjukdom.
6.3.3Tävlande som avbrutit sitt tävlande ska snarast anmäla sig till funktionär.
6.3.4Tävlande får inte skräpa ned. Nedskräpning innebär diskvalifikation.
6.3.5Tävlande ska även täcka över/gräva ned toalettpapper och andra synliga rester.
7Regler
7.1Tävlingsjury
7.1.1Tävlingsjuryns medlemmar är tävlingsledaren och två personer till från tävlingsorganisationen
7.1.2Juryns uppgift är att:
 • Se till att regler följs
 • Ta ställning till protester
 • Ta beslut om eventuell diskvalificering
 • Bestämma om eventuella ban- eller regeländringar
7.1.3Minst två av jury medlemmarna krävs för att ett beslut av juryn ska kunna tas.
7.1.4Vid protest eller beslut om diskvalificering, tar sig juryn rätt att använda regeln ”sunt förnuft” om det inte klart framgår i reglerna vad som gäller.
7.1.5Juryns beslut är definitivt.
7.2Protest
7.2.1Protest måste ges skriftligen till tävlingsorganisationen inom en timme efter målgång.
7.2.2Protest måste innehålla
 • Tid och plats
 • Namn och signatur av den tävlande
 • Nummer eller namn mot vilken protesten riktas mot
 • Anledning varför protesten lämnas in
 • Vittnen ska inkluderas om det finns, med Nummer eller namn.
7.2.3Protest som inte uppfyller kraven i punkt 7.2.2 ignoreras.
7.2.4Beslut från juryn kommer att kommuniceras med berörda parter så fort som möjligt.
7.3Diskvalificering
 Brott mot tävlingsregler leder till diskvalificering
7.4Assistans
7.4.1Det är tillåtet att ha  assistans inom de markerade växlings-områdena.
7.4.2Det är ej tillåtet att få assistans utanför växlingsområdena
8Säkerhet
8.1Allmänna säkerhetsregler
8.1.1I duo-klassen måste de tävlande hela tiden hålla ihop och inte var mer än 100 meter ifrån varandra
8.1.2Tävlingsorganisationen kan vägra en tävlande att fortsätta om de bedömer att den tävlande är för trött eller inte är i fysiskt skick att fortsätta.
9Media- och sponsorexponering
9.1Sponsormarkeringar
 De tävlande kan ha sponsorer markerade på tävlingsutrustning.
9.2Nummerlappar
 Nummerlappar får inte modifieras på något sätt och måste bäras enligt bifogade instruktioner
9.3Bild- och filmrättigheter
 De tävlande ger tävlingsorganisationen rätt att använda bild- och filmmaterial taget under tävlingen, att användas fritt i marknadsföring, press material, Internet, tv och film.