Välkommen till ÅEC 2021 den 21/8

Löpande senaste nytt

Uppdatering 2021-08-20

Presentation från Race Meeting, klicka för nedladdningsbar pdf

Uppdatering 2021-08-18

Raceoffice meddelar att möjligheten att göra ändringar i anmälan stänger kl 19.00 den 18/8 för att hinna köra ut startlistor och övrig admin. Vid frågor, kontakta Anders Wiblom på anders.w@areextremechallenge.se

Uppdatering 2021-08-16

Se komplett utskick, klicka för att läsa pdf

Paddling i forsen – vi återgår till ursprungsplanen
Det har självklart högsta prioritet att kunna genomföra ÅEC RIVER Class med paddling i älven. Vi har därför, efter bra feedback på vårt beslut i går, bestämt att avvakta med det slutgiltiga beslutet om paddling i älven. Prognosen för vattennivån kommer uppdateras under dagen idag och under morgondagen och bli därför mer nöjaktig för lördagen.

Vi hade som utgångspunkt att gå ut med information så tidig som möjligt, men vi inser att läget är en bit från minimumnivån och att vi bör ge det en extra chans även om det inte kom så mycket regn i helgen som lovat.

I nuläget gäller alltså ursprungsplanen – där vår avsikt är att genomföra tävlingen med paddling i forsen men med sedvanlig säkerhetsprövning innan start där ett antal faktorer tas i beaktande.

Uppdatering 2021-08-12

  • Vi kommer att använda oss av EQ Timing och deras tidtagningssystem med chip och livetiming där det går att följa deltagarnas passering vid olika checkpoints. Länk kommer att finnas tillgänglig på tävlingsdagen på vår hemsida. 

Uppdatering 2021-08-10

  • Paddling på älven - vi kommer att göra en genompaddling under tävlingsveckan och baserat på resultat utifrån den kommer beslut fattas. Beslut kommuniceras här på hemsidan, sociala medier och på Race meeting.
  • Race meeting - vi kommer att ett fysiskt Race meeting på fredag kväll på plats på Copper Hill Mountain lodge kl 18.00
  • Race dinner på lördag är tyvärr inställd på grund av de Covid-19-restriktioner som gäller för hotellet. Istället delas mat ut vid målgång i form av Outmeals portionförpackning som en liten kompensation och så kommer vi igen nästa år med fullt program.
  • Kidz race är senarelagt till 2022 på grund av att vi behöver fokusera på huvudloppet samt som en konsekvens av Covid-19 och dess efterdyningar.
  • Länsstyrelsen har bestämt att det endast får vara tävlande och funktionärer i start, växling och målområde för att uppfylla Covid-19-restriktionerna. Däremot finns det möjlighet till support och att utse en person som är ackrediterad Crew och ingår i funktionärsstaben för att utföra sysslan.

 

Uppdatering 2021-06-10

Vi är glada att meddela att Åre Extreme Challenge kommer kunna genomföras utan tävlingsbegränsningar (men säkert och genomtänkt med hänsyn till Covid-19) och gå av stapeln lördagen den 21 augusti 2021.

Det är självklart tråkigt att behöva ändra ursprungsplanen men det finns positiva effekter för både deltagare och samarbetspartners. Deltagarupplevelsen ökar då det i augusti går att genomföra eventet i stort sett utan restriktioner med Race Meeting, föreläsningar och andra samlingar exempelvis vid målgång. Dessutom innebär den extra tiden mer träningsmöjligheter!

För samarbetspartners finns extra tid att exponera varumärken och synas i fler sammanhang under sommaren tillsammans med Åre Extreme Challenge samt möjlighet att genomföra extra event under tävlingsveckan som skapar ytterligare exponering som så önskas.

Med andra ord – mycket goda förutsättningar att Åre Extreme Challenge 2021 blir en fantastisk upplevelse av möten mellan natur och människor – precis som det ska vara!

 

Med vänlig hälsning

Tävlingsledningen

 

Åre Extreme Challenge will take place the 21st of August 2021

We are happy to announce that ÅEC will be able to run without race restrictions (but of course safe and with concern to Covid-19) and take place 21st of August 2021

It is obviously sad to change the original plan, but there are positive effects for both participants and partners. In August it will be more likely to carry out the event largely without restrictions. Furthermore, the extra time means more training opportunities.

We hope to see you all in Åre in August. We believe that ÅEC 2021 will be a fantastic experience of encounters between man and nature – just as it should be!

 

Sincerely

The ÅEC Race Organization

 

ÅEC 2021

Anmäl dig här