Race info RnB

Race memo to do (spring 2019)

  • Paste over format and layout from ÅEC race info memo when that is mostly done
  • RNB specifik info....
  • picking up race nr at torget for RnB? NEJ skriv att man måste vara på race meeting!... ... men vi kan göra undantag  (alt att nån kan plocka upp åt dem...) .