Säkerhetsinstruktioner 2019

Allmänna övervägande:


Genom att anmäla sig till ÅEC accepterar man att deltagande sker på eget ansvar. Tävlingsorganisationen tar på sig att guida de tävlande i frågor kring säkerhet samt att planera en bana där i störst möjlig grad tar förbehåll de risker som bedöms finnas.

Huvudriskfaktorerna under ÅEC är: kallt vatten, hög höjd, väderförhållande som kan ändra sig snabbt, trötthet, trafik och en utmanande bana. Varje tävlande måste tänka genom och beakta dessa faktorer.

Efterföljande är en icke-uttömmande lista över säkerhetsåtinstruktioner:

Del 1 – Den tävlandes ansvar:

Förberedelse:

 • Träna på lämpligt sätt i alla relevanta discipliner med samma typ av utrustning som du planerar att ha på tävlingen (särskilt en liknande kajak och mountainbike)
 • Vid träning på banan inför tävlingen måste hänsyn tas till att delar av banan går över privat mark (speciellt i Huså (cykelväxling) och vid Tegeforsen (andra kajaklyft)) samt att nytt naturreservat har etablerats runt Tännforsen. Vid Tännforsen får man endast vistas på befintliga stiger – var uppmärksam på skyltningen i området.
 • Träna i din kajak under utmanande väderförhållanden (vind och vågor)
 • Träna navigering med karta och kompass
 • Bekanta dig med tävlingsbanan före tävlingsdagen
 • Delta i det obligatoriska Race Meeting på fredag kväll före loppet på Copperhill Mountain Lodge

Tävlingsdagen:

 • Använd våt eller torrdräkt om du är en oerfaren paddlare (vattentemperatur <+6 C / 42 F)
 • Bär den obligatoriska utrustningen under loppet (se Regler för obligatorisk utrustning för varje sträcka)
 • Välj en kajak som matchar din förmåga
 • Välj kläder som är lämpliga för väderförhållandena (och din paddelförmåga)
 • Paddla närmare land (<50 m) om du är mindre erfaren eller osäker
 • Använd din visselpipa om du är i nöd och behöver hjälp, särskilt under paddlingen
 • Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som drabbats av olycksfall eller sjukdom
 • Informera Tävlingsorganisationen omedelbart om du bryter tävlingen

Del 2 – Tävlingsorganisationens ansvar:

 • Skapa en övergripande säkerhetsplan i enlighet med Åre Kommuns/Åre Destinations mall
 • Planera alternativa sträckor för de mest väderutsatta delarna av banan
 • Ständigt övervaka vattentemperatur och vattennivån upp till tävlingsdagen
 • Fördela säkerhetsbåtar och säkerhetskajaker efter paddelsträckan
 • Uppställa krav på obligatorisk utrustning som ska bäras av de tävlande på respektive sträckor
 • Tydlig märkning av tävlingsbanan med bl.a. snitselband och skyltar
 • Genomföra obligatorisk Race Meeting med tonvikt på viktiga säkerhetsfrågor
 • Upprätta och bemanna ett antal kontrollpunkter längs tävlingsbanan för att hålla reda på deltagarna
 • Mobilt akutvårdsteam finns på plats
 • Funktionärer, utbildad i grundläggande första hjälp, finns längs tävlingsbanan