ÅEC newsletter archives

Alla nyhetsbrev skrivs både på svenska och engelska.

All newsletters are written in both Swedish and English.

Before the 2020 race

  • First newsletter coming in Sept 2019...

Before the 2019 race

(Läs gamla nyhetsbrev från 2017 och 2019 här)

 

ÅEC 2021

Anmäl dig här