Uppdaterad 2018-03-19

1 ORGANISATION

1.1 TÄVLINGSLEDNING

Åre Extreme Challenge organiseras av Let Nature Challenge You  AB

Adressen till tävlingsorganisationen är:

 • Let Nature Challenge You AB
  c/o agenrik Weile
 • Katrinelundsvägen 5
 • 830 17 Duved
 • Telefon +46 70 3803623
  Email: henrik@areextremechallenge.se

2 KRAV FÖR ATT FÅ DELTAGA

2.1 ALLMÄNT

 • Ha läst, förstår och kommer att följa reglerna
 • Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner tävlande dessa regler och accepterar att deltagande sker på egen risk.
 • Fylla 18 år under året som tävlingen genomförs
 • Kunna läsa en karta och vara medveten om att tävlingen går i högfjälls terräng (gäller Solo, Duo och cyklist/ löpare på Lag)
 • Ha en giltig olycksfallsförsäkring

2.2 KRAV FÖR ATT FÅ DELTAGA I RIVER CLASS (ELITE OCH SENIOR)

 • Vara simkunnig
 • Kan göra självräddning med din kajak/surfski.
 • Visa upp intyg i forssäkerhet eller ha fått dispens. Läs mer här.  Intyg visas upp vid nummerlappsutdelningen eller helst skickas via email till whitewater@areextremechallenge.se

2.3 KRAV FÖR ATT FÅ DELTAGA I LAKE CLASS (SOLO, DUO, ELLER PADDLARE PÅ LAG)

 • Vara simkunnig
 • Kan göra självräddning med din kajak/surfski.
 • Ha grundläggande kunskaper i paddling med din kajak/surfski. Läs mer här.

3 BANA

3.1 BANSTRÄCKNING

3.1.1 Bansträckningen är markerad med snitsel

3.1.2 Tävlande måste följa den markerade banan

3.1.3 Tävlande som inte följer den markerade banan diskvalificeras.

3.2 SJUKVÅRD

3.2.1 På flertal ställen kommer det att finnas sjukvårdspersonal som tävlande kan använda om behov finns.

4 UTRUSTNING

4.1 ALLMÄNT OM UTRUSTNING

4.1.1 Varje tävlande är skyldig att ha med sig all utrustning från start till slutet av varje etapp.

4.1.2 Organisationen tar inget ansvar för de tävlandes utrustning på tävlingsdagen

4.2 OBLIGATORISK UTRUSTNING PER ETAPP OCH PERSON

PADDLING

 • Varje deltagare måste ha antingen:
  • En kajak med (1) vattentäta skott eller flytelement fram och/eller bak, (2) bogserögla i för eller akter och (3) kajakkapell; eller
  • Surfski (starkt rekommenderat att även ha bogserögla fram och/eller bak så att säkerhetsteamet kan bogsera din kapsejsad kajak till land. Silvertjep kan funka för detta syftet)
 • Paddelhjälm* godkänd enligt CE-norm (hockeyhjälm är godkänd)
 • Kajakflytväst godkänd enligt CE-norm EN 393 50 N
 • Visselpipa fäst vid flytvästen
 • Paddel
 • Följande i vattentät påse:
  • Telefon
  • Första hjälpen (tryckförband)
  • Extra underställströja (gärna ull)
  • Buff eller mössa
 • Nummerväst + Nummerlapp på kajak (+ nummerlapp på hjälm*)
 • Rekommenderat**: vattentät jacka och våtdräkt som täcker överkropp och ben (”Long John” våtdräkt OK om du har ull- eller fleeceunderställ under jackan).

* Gäller endast RIVER CLASS

** De rekommenderade kläder kan ev. bli obligatoriska för RIVER CLASS vid hög vattennivå i älven. Tävlingsorganisation informerar veckan innan racet och delar info om hur man kan ev. hyra våtdräkt vid behov.   Tips – ta med ”just-in-case-kläder” när du packar inför Åreresan.

 

LÖPNING

 • Första hjälpen (tryckförband)
 • Kompass (telefon eller GPS-klocka räknas INTE)
 • Vindtät jacka
 • Visselpipa
 • telefon packad vattentätt
 • Nummerväst
 • Karta (endast obligatorisk på löpetappen)

MOUNTAINBIKE

 • Första hjälpen (tryckförband)
 • Godkänd cykelhjälm enligt CE-norm
 • Cykel
 • telefon packad vattentätt
 • Nummerväst och nummerlapp på cykel

4.3 OBLIGATORISK UTRUSTNING SOM TÄVLINGSORGANISATIONEN TILLHANDAHÅLLER

 • Nummerväst
 • Nummerlapp på cykel
 • Nummerlapp på kajak
 • Nummerlapp på kajakhjälm (Endast RIVER CLASS)
 • Karta (endast obligatoriskt på löpningen)

4.4 REKOMMENDERAD UTRUSTNING

 • Vattenblåsa för dryck
 • Energi-kakor
 • Stavar för löpsträckan
 • Reparationsutrustning för cykel

4.5 UTRUSTNING SOM INTE ÄR TILLÅTEN

 • K2 kajaker
 • Motordrivna hjälpmedel

5 TIDTAGNING

5.1 TIDTAGNING

5.1.1 Tiden tas från start till dess man passerar mållinjen, för de som tävlar i duo klassen så är det sista deltagare över mållinjen.

5.1.2 Fem minuters tidstillägg vid tjuvstart vid paddling. Tjuvstart betyder att man korsar startlinjen innan starten har gått. Starten kameraövervakas. 

5.2 STÄNGNING AV BANA

5.2.1 kl 15.00 stängs banan för alla klasser vid växlingen/mellantiden i Huså. Deltagare som kommer efter kl 15.00 får inte fortsätta med cykel på banan.

6 TÄVLANDES ANSVAR

6.1 ALLMÄNT

6.1.1  Tävlande ska visa hänsyn mot andra tävlande, funktionärer, åskådare och de boende inom tävlingsområdet.

6.1.3 Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel.

6.1.4 Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden

6.1.5 Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återfås endast till 75% mot uppvisande av läkarintyg innan den 15/5 2018.

6.1.6 Det är ej tillåtet att tävla under annans namn

6.1.7 Det är ej tillåtet att sälja sin startplats i andra hand

6.2 FÖRE TÄVLING

6.2.1 Tävlande får träna på banan inför racet. Vi hoppas då att en visar markägarna respekt och hänsyn så att vi kan arrangera tävlingen även i framtiden.

6.3 UNDER TÄVLING

6.3.1 Alla tävlande måste försörja sig själva ute på banan men kan få hjälp av sin support crew i växlingsområdena

6.3.2 Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som drabbats av olycksfall eller sjukdom.

6.3.3 Tävlande är skyldig att hjälpa till vid olycksfall om tävlingsledningen begär detta.

6.3.4 Tävlande som avbrutit sitt tävlande ska snarast anmäla sig till funktionär.

6.3.5 Nedskräpning är inte tillåtet och resulterar i diskvalifiering.

6.3.6 Tävlande ska även täcka över/gräva ned toalettpapper och andra synliga rester.

7 REGLER

7.1 TÄVLINGSJURY

7.1.1 Tävlingsjuryns medlemmar är tävlingsledaren och två personer till från tävlingsorganisationen

7.1.2 Juryns uppgift är att:

 • Se till att regler följs
 • Ta ställning till protester
 • Ta beslut om eventuell diskvalificering
 • Bestämma om eventuella ban- eller regeländringar

7.1.3 Minst två av jury medlemmarna krävs för att ett beslut av juryn ska kunna tas.

7.1.4 Vid protest eller beslut om diskvalificering, tar sig juryn rätt att använda regeln ”sunt förnuft” om det inte klart framgår i reglerna vad som gäller.

7.1.5 Juryns beslut är definitivt.

7.2 PROTEST

7.2.1 Protest måste ges skriftligen till tävlingsorganisationen inom en timme efter målgång.

7.2.2 Protest måste innehålla

 • Tid och plats
 • Namn och signatur av den tävlande
 • Nummer eller namn mot vilken protesten riktas mot
 • Anledning varför protesten lämnas in
 • Vittnen ska inkluderas om det finns, med Nummer eller namn.

7.2.3 Protest som inte uppfyller kraven i punkt 7.2.2 ignoreras.

7.2.4 Beslut från juryn kommer att kommuniceras med berörda parter så fort som möjligt.

7.3 DISKVALIFICERING

Brott mot tävlingsregler leder till diskvalificering

7.4 ASSISTANS

7.4.1 Varje deltagare får ta hjälp av max två personer (support crew) i växlingsområdena

7.4.2 Det är ej tillåtet att få assistans utanför växlingsområdena

8 SÄKERHET

8.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

8.1.1 I Duo-klassen måste de tävlande hela tiden hålla ihop och inte var mer än 100 meter ifrån varandra

8.1.2 Tävlingsorganisationen kan vägra en tävlande att fortsätta om de bedömer att den tävlande är för trött eller inte är i fysiskt skick att fortsätta.

9 MEDIA- OCH SPONSOREXPONERING

9.1 SPONSORMARKERINGAR

De tävlande kan ha sponsorer markerade på tävlingsutrustning.

9.2 NUMMERLAPPAR

Nummervästen måste synas och får inte täckas av flytväst eller ryggsäck (fram eller bak). Att rita på, eller på annat sätt modifiera nummerlappar eller nummerväst är förbjudet.

9.3 BILD- OCH FILMRÄTTIGHETER

De tävlande ger tävlingsorganisationen rätt att använda bild- och filmmaterial taget under tävlingen, att användas fritt i marknadsföring, press material, Internet, tv och film.