ÅEC newsletter archives

Alla nyhetsbrev skrivs både på svenska och engelska.

All newsletters are written in both Swedish and English.

Before the 2018 race

Before the 2017 race