ÅEC newsletter archives

Alla nyhetsbrev skrivs både på svenska och engelska.

All newsletters are written in both Swedish and English.

Before the 2019 race

(Läs gamla nyhetsbrev från 2017 och 2019 här)