Uppdaterad 2020-01-19

1 ORGANISATION

1.1 TÄVLINGSLEDNING

Åre Extreme Challenge organiseras av Let Nature Challenge You AB

Adressen till tävlingsorganisationen är:

 • Let Nature Challenge You AB
  c/o Henrik Weile
 • Katrinelundsvägen 5
 • 837 71 Duved
 • Telefon +46 70 380 36 23
  Email: henrik@areextremechallenge.se

1.2 TÄVLINGSLEDNINGENS BEFOGENHETER

Tävlingledningen får ändra banans utseende, bryta eller skjuta upp tävlingen pga. väderförhållande, force majeure och är då inte återbetalningsskyldiga för startavgiften.

Då deltager visar symptom eller tecken på sjukdom eller annat hinder har tävlingsledningen rätt att avbryta enskild deltagare att fullfölja tävlingen.

2 KRAV FÖR ATT FÅ DELTAGA

2.1 ALLMÄNT FÖR ALLA TÄVLINGSKLASSER

 • Ha läst, förstår och kommer att följa reglerna på denna sidan
 • Ha läst och förstår Säkerhetsinstruktioner
 • Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner tävlande dessa regler.
 • Fylla 18 år under året som tävlingen genomförs
 • Kunna läsa en karta och vara medveten om att tävlingen går i högfjälls terräng (gäller Solo, Duo, cyklist/ löpare på Lag samt Run-N-Bike)
 • Ha en giltig olycksfallsförsäkring

2.2 SPECIFIKA KRAV FÖR ATT FÅ DELTAGA I RIVER CLASS (ELITE OCH SENIOR)

2.3 SPECIFIKA KRAV FÖR ATT FÅ DELTAGA I LAKE CLASS (SOLO, DUO, ELLER PADDLARE PÅ LAG)

 • Vara simkunnig
 • Kan göra självräddning med din kajak/surfski.
 • Ha grundläggande kunskaper i paddling med din kajak/surfski. Läs ÅEC Paddlingsreglerna.

2.4 SPECIFIKA KRAV FÖR ATT FÅ DELTAGA I RUN-N-BIKE 

 • Kunna läsa en karta och vara medveten om att tävlingen går i högfjälls terräng.

3 BANA

3.1 BANSTRÄCKNING

3.1.1 Bansträckningen är markerad med snitsel.

3.1.2 Tävlande måste följa den markerade banan.

3.1.3 Tävlande som inte följer den markerade banan diskvalificeras.

3.2 SJUKVÅRD

3.2.1 På flertal ställen kommer det att finnas sjukvårdspersonal som tävlande kan använda om behov finns.

4 UTRUSTNING

4.1 ALLMÄNT OM UTRUSTNING

4.1.1 Varje tävlande är skyldig att ha med sig all utrustning från start till slutet av varje etapp.

4.1.2 Organisationen tar inget ansvar för de tävlandes utrustning på tävlingsdagen

 

4.2 OBLIGATORISK UTRUSTNING PER ETAPP OCH PERSON

PADDLING

 • Varje deltagare måste ha antingen:
  • En kajak med (1) vattentäta skott eller flytelement fram och/eller bak, (2) bogserögla i för eller akter och (3) kajakkapell; eller
  • Surfski (starkt rekommenderat att även ha bogserögla fram och/eller bak så att säkerhetsteamet kan bogsera din kapsejsad kajak till land. Silvertjep kan funka för detta syftet)
 • Paddelhjälm* godkänd enligt CE-norm (hockeyhjälm är godkänd)
 • Kajakflytväst godkänd enligt CE-norm EN 393 50 N
 • Visselpipa fäst vid flytvästen
 • Paddel
 • Följande i vattentät påse:
  • Telefon
  • Första hjälpen (tryckförband)
  • Extra underställströja (gärna ull)
  • Buff eller mössa
 • Nummerväst + Nummerlapp på kajak (+ nummerlapp på hjälm*)
 • Rekommenderat**: vattentät jacka och våtdräkt som täcker överkropp och ben (”Long John” våtdräkt är OK om du har ull- eller fleeceunderställ under jackan).

* Gäller endast RIVER CLASS

** De rekommenderade kläder kan ev. bli obligatoriska för RIVER CLASS vid hög vattennivå i älven. Tävlingsorganisation informerar veckan innan racet och delar info om hur man kan ev. hyra våtdräkt vid behov.   Tips – ta med ”just-in-case-kläder” när du packar inför Åreresan.

 

LÖPNING (inkl. RUN-N-BIKE tävling)

 • Första hjälpen (tryckförband)
 • Kompass (telefon eller GPS-klocka räknas INTE)
 • Vindtät jacka
 • Visselpipa
 • Telefon packad vattentätt
 • Nummerväst
 • Karta (endast obligatorisk på löpsträckan)

 

MOUNTAINBIKE  (inkl. RUN-N-BIKE tävling)

 • Första hjälpen (tryckförband)
 • Godkänd cykelhjälm enligt CE-norm
 • Cykel
 • telefon packad vattentätt
 • Nummerväst och nummerlapp på cykel

4.3 OBLIGATORISK UTRUSTNING SOM TÄVLINGSORGANISATIONEN TILLHANDAHÅLLER

 • Nummerväst eller nummerlapp
 • Nummerlapp på cykel
 • Nummerlapp på kajak
 • Nummerlapp på kajakhjälm (Endast RIVER CLASS)
 • Karta (endast obligatoriskt på löpningen)

4.4 REKOMMENDERAD UTRUSTNING

 • Vattenblåsa för dryck
 • Energi-kakor
 • Stavar för löpsträckan
 • Reparationsutrustning för cykel

4.5 UTRUSTNING SOM INTE ÄR TILLÅTEN

 • K2 kajaker
 • Motordrivna hjälpmedel

5 TIDTAGNING

5.1 TIDTAGNING

5.1.1 Tiden tas från start till dess man passerar mållinjen, för de som tävlar i duo klassen så är det sista deltagare över mållinjen.

5.1.2 Fem minuters tidstillägg vid tjuvstart. Tjuvstart betyder att man korsar startlinjen innan starten har gått. Starten kameraövervakas. 

5.2 STÄNGNING AV BANAN

5.2.1 Stängning av banan för alla klasser sker vid växlingen i Huså (Löpning till cykling). Tävlande får inte fortsätta ut på cykeln från Huså efter kl 14.00. Detta gäller alla tävlingsklasser oavsett starttid, inkl. Run-N-Bike.

6 TÄVLANDES ANSVAR

6.1 ALLMÄNT

6.1.1  Tävlande ska visa hänsyn mot andra tävlande, funktionärer, åskådare och de boende inom tävlingsområdet.

6.1.3 Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel.

6.1.4 Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden.

6.1.5 Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återfås endast till 50% mot uppvisande av läkarintyg innan den 1/5 på tävlingsåret (alternativ 60% kredit mot nästa års tävling). Ingen återbetalning av anmälningsavgiften om tävlingen blir inställd på grund av force majeure.

6.1.6 Det är ej tillåtet att tävla under annans namn.

6.1.7 Det är ej tillåtet att sälja sin startplats i andra hand.

6.1.8 Tävlande betalar ev. vinnarskatt på prispengar.

6.2 FÖRE TÄVLING

6.2.1 Tävlande får träna på banan inför racet. Tävlingsorganisationens skyltar ska följas vid passage tätt på privata bostäder.

6.3 UNDER TÄVLING

6.3.1 Alla tävlande måste försörja sig själva ute på banan. Det är endast tillåtet med hjälp från support crew inne i växlingsområdena.

6.3.2 Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som drabbats av olycksfall eller sjukdom.

6.3.3 Tävlande är skyldig att hjälpa till vid olycksfall om tävlingsledningen begär detta.

6.3.4 Tävlande som avbrutit sitt tävlande ska snarast anmäla detta till tävlingsorganisationen (funktionär eller tävlingsledning).

6.3.5 Nedskräpning är inte tillåtet och resulterar i diskvalificering.

6.3.6 Tävlande ska även täcka över/gräva ned toalettpapper och andra synliga rester.

7 REGLER

7.1 TÄVLINGSJURY

7.1.1 Tävlingsjuryns medlemmar är tävlingsledaren och två personer till från tävlingsorganisationen.

7.1.2 Juryns uppgift är att:

 • Se till att regler följs
 • Ta ställning till protester
 • Ta beslut om eventuell diskvalificering
 • Bestämma om eventuella ban- eller regeländringar

7.1.3 Minst två av jury medlemmarna krävs för att ett beslut av juryn ska kunna tas.

7.1.4 Vid protest eller beslut om diskvalificering, tar sig juryn rätt att använda regeln ”sunt förnuft” om det inte klart framgår i reglerna vad som gäller.

7.1.5 Juryns beslut är definitivt.

7.2 PROTEST

7.2.1 Protest måste ges skriftligen till tävlingsorganisationen inom en timme efter målgång.

7.2.2 Protest måste innehålla

 • Tid och plats
 • Namn och signatur av den tävlande
 • Nummer eller namn mot vilken protesten riktas mot
 • Anledning varför protesten lämnas in
 • Vittnen ska inkluderas om det finns, med nummer eller namn

7.2.3 Protest som inte uppfyller kraven i punkt 7.2.2 ignoreras.

7.2.4 Beslut från juryn kommer att kommuniceras med berörda parter så fort som möjligt.

7.3 DISKVALIFICERING

Brott mot tävlingsregler leder till diskvalificering.

7.4 ASSISTANS

7.4.1 Varje deltagare får ta hjälp av max två personer (support crew) inne i växlingsområdena.

7.4.2 Det är ej tillåtet att få assistans utanför växlingsområdena.

8 SÄKERHET

8.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

8.1.1 I Duo-klassen måste de tävlande hela tiden hålla ihop och inte vara mer än 100 meter ifrån varandra

8.1.2 Tävlingsorganisationen kan vägra en tävlande att fortsätta om de bedömer att den tävlande är för trött eller inte är i fysiskt skick att fortsätta.

9 MEDIA- OCH SPONSOREXPONERING

9.1 SPONSORMARKERINGAR

De tävlande kan ha sponsorer markerade på tävlingsutrustning.

9.2 NUMMERVÄSTAR OCH NUMMERLAPPAR

Nummervästen/nummerlappar måste synas och får inte täckas av flytväst eller ryggsäck (fram eller bak). Att rita på, eller på annat sätt modifiera nummerlappar eller nummerväst är förbjudet.

9.3 BILD- OCH FILMRÄTTIGHETER

De tävlande, ger genom att anmäla sig, tävlingsorganisationen rätt att använda bild- och filmmaterial taget under tävlingen, att användas fritt i marknadsföring, press material, Internet, tv och film.