Säkerhet

För att kunna genomföra ÅEC KIDZ på ett säkert sätt är det mycket viktigt att du som målsman sätter dig in i följande säkerhetsaspekter.

 

Huvudriskfaktorerna under ÅEC KIDZ Event är:

 • Väderförhållande som kan ändra sig snabbt,
 • Trötthet,
 • En utmanande bana. 

 

Målsmans ansvar:

Förberedelse:

 • Träna på lämpligt sätt i alla relevanta discipliner med samma typ av utrustning som du planerar att ha på tävlingen
 • Bekanta dig med tävlingsterrängen före tävlingsdagen

Tävlingsdagen:

 • Bära den obligatoriska utrustningen under loppet
 • Välj kläder som är lämpliga för väderförhållandena
 • Informera Tävlingsorganisationen omedelbart om ditt barn bryter tävlingen

 

Tävlingsorganisationens ansvar:

 • Uppställa krav på obligatorisk utrustning som ska bäras av de tävlande på respektive sträckor
 • Tydlig märkning av banan med bl.a. snitselband och skyltar
 • Upprätta och bemanna ett antal kontrollpunkter längs banan för att hålla reda på deltagarna
 • Funktionärer, utbildad i grundläggande första hjälp, finns längs banan

 

Obligatorisk utrustning

Följande utrustning är obligatorisk: 

 

Tävlingsregler

Följande regler gäller för ÅEC KIDZ Event:

 

Anmälan till Åre Extreme Challenge 2021 är öppen!

Anmäl dig här