Säkerhet

För att kunna genomföra ÅEC Run n Bike på ett säkert sätt är det mycket viktigt att du som tävlande sätter dig in i följande säkerhetsaspekter.

 

Huvudriskfaktorerna under ÅEC RnB är:

 • Hög höjd,
 • Väderförhållande som kan ändra sig snabbt,
 • Trötthet,
 • Trafik
 • En utmanande bana. 

 

Den tävlandes ansvar:

Förberedelse:

 • Träna på lämpligt sätt i alla relevanta discipliner med samma typ av utrustning som du planerar att ha på tävlingen
 • Träna navigering med karta och kompass
 • Bekanta dig med banan före tävlingsdagen
 • Delta i det obligatoriska Race Meeting på fredag kväll före loppet på Copperhill Mountain Lodge

Tävlingsdagen:

 • Bära den obligatoriska utrustningen under loppet - se Tävlingsregler.
 • Välj kläder som är lämpliga för väderförhållandena
 • Använd din visselpipa om du är i nöd och behöver hjälp
 • Informera Tävlingsorganisationen omedelbart om du bryter tävlingen

 

Tävlingsorganisationens ansvar:

 • Skapa övergripande säkerhetsplan i enlighet med Åre Kommuns/Åre Destinations mall
 • Planera alternativa sträckor för de mest väderutsatta delarna av banan
 • Uppställa krav på obligatorisk utrustning som ska bäras av de tävlande på respektive sträckor
 • Tydlig märkning av banan med bl.a. snitselband och skyltar
 • Genomföra obligatorisk Race Meeting med tonvikt på viktiga säkerhetsfrågor
 • Upprätta och bemanna ett antal kontrollpunkter längs banan för att hålla reda på deltagarna
 • Mobilt akutvårdsteam finns på plats efter banan
 • Funktionärer, utbildad i grundläggande första hjälp, finns längs banan

 

Obligatorisk utrustning

Obligatorisk utrustning för varje av diciplinerna är fastlagt i ÅEC Tävlingsregler. På tävlingsdagen måste deltagarna kunna visa upp rätt obligatorisk utrustning på begären av tävlingsorganisationen.

 

Tävlingsregler

Alla tävlande måste läsa och bekanta sig med ÅEC Tävlingsregler. Tävlingsreglerna innehåller viktig information om de tävlandes säkerhet.

Genom att anmäla sig till ÅEC RnB bekräfter man att ha läst, förstått och till avsikt att följa tävlingsreglerna.

 

Säkerhetsaspekter att tänka på för varje disciplin:

Löpning

Löpningen är fantastiskt vacker och härlig utmaning. Det som är viktigt i förberedelserna för löpningen är, förutom att bli en stark allround-löpare, att träna specifikt på att springa utför i relativt svår terräng.

Du måste kunna läsa en karta och kompass i fall att snitslarna försvinner pga vädret. 

 

Mountainbike

Mountainbikesträckan går igenom myckert varierat terräng och natur. En liten del av sträckan är på asfalt där vanlig trafik förekommer och de allmänna trafikreglerna gäller.

Vi rekommenderar att alla tävlande bekanter sig med hela eller delar av sträckan innan tävlingsdagen.

Anmälan till Åre Extreme Challenge 2021 är öppen!

Anmäl dig här