För att kunna genomföra ÅEC på ett säkert sätt är det mycket viktigt att du som tävlande sätter dig in i följande säkerhetsaspekter.

 

Huvudriskfaktorerna under ÅEC är:

 • Kallt vatten
 • Hög höjd
 • Väderförhållande som kan ändra sig snabbt
 • Trötthet
 • Trafik
 • En utmanande bana

 

Den tävlandes ansvar:

Förberedelser:

 • Ta reda på vilka krav/rekommendationer som gäller specifikt för dig (se ÅEC Tävlingsregler + ÅEC Paddlingsregler).
 • Träna på lämpligt sätt i alla relevanta discipliner med samma typ av utrustning som du planerar att ha under tävlingen (särskilt en likande kajak och mountainbike).
 • Träna i din kajak under utmanande väderförhållande (vind och vågor).
 • Träna navigering med karta och kompass.
 • Bekanta dig med tävlingsterrängen före tävlingsdagen.
 • Delta i det obligatoriska Race Meeting fredag kväll på Copperhill Mountain Lodge.

Tävlingsdagen:

 • Använd våt- eller torrdräkt om du är en oerfaren paddlare.
 • Använd den obligatoriska utrustningen under loppet - se ÅEC Tävlingsregler.
 • Välj kläder som är lämpliga för väderförhållandena.
 • Paddla närmare land (under 50 m) om du är oerfaren eller osäker.
 • Använd visselpipa om du är i nöd och behöver hjälp.
 • Informera Tävlingsorganisationen omedelbart om du bryter tävlingen.

 

Tävlingsorganisationens ansvar:

 • Att skapa en övergripande säkerhetsplan i enlighet med Åre Kommuns/Åre Destinations mall
 • Att planera alternativa sträckor för de mest väderutsatta delarna av banan
 • Att ständigt övervaka vattentemperatur och vattennivån i älven upp till tävlingsdagen
 • Att fördela säkerhetsbåtar och säkerhetskajaker efter paddelsträckan
 • Att uppställa krav på obligatorisk utrustning som ska bäras av de tävlande på respektive sträckor
 • Att tydligt märka ut banan med bl.a. snitselband och skyltar
 • Att genomföra obligatoriskt Race Meeting med tonvikt på viktiga säkerhetsfrågor
 • Att upprätta och bemanna ett antal kontrollpunkter längs banan för att hålla reda på deltagarna
 • Att ha ett mobilt akutvårdsteam på plats efter banan
 • Att funktionärer, utbildade i grundläggande första hjälpen, finns längs banan

 

Obligatorisk utrustning

Obligatorisk utrustning för varje disciplin är fastslaget i ÅEC Tävlingsregler. På tävlingsdagen måste deltagarna kunna visa upp rätt obligatorisk utrustning på begären av tävlingsorganisationen.

 

Tävlingsregler

Alla tävlande måste läsa och bekanta sig med ÅEC Tävlingsregler. Tävlingsreglerna innehåller viktig information om de tävlandes säkerhet.

Genom att anmäla dig till ÅEC bekräftar du att du ha läst, förstått och har för avsikt att följa tävlingsreglerna.

 

Säkerhetsaspekter att tänka på för varje disciplin:

Paddling - Generellt:

Paddlingen på Åresjön kan på några minuter förvandlas från en lugn tur på sjön till vad som känns som ett stort hav med väldiga vågor. Alla tävlande måste kunna göra en "självräddning" dvs. ta sig upp i kajaken på eget hand utan hjälp. 

 

Paddling - River Class:

I River Class ingår forspaddling och sjöpaddling och deltagare måste visa upp forspaddlingsintyg för att kunna tävla. 

 • Du måste läsa ÅEC Paddlingsregler vilka sammanfattar information kring forspaddlingsintyg, förberedelser, kläder och krav på att klara att göra en självräddning ute på vattnet.  
 • River-tips. Vi rekommenderar att River Class-deltagare göra en genompaddling på Indalsälven under race week. Flera lokala företag erbjuder guidning.
 • Välj rätt kajak! Välj en kajak som inte är för rank givet din kapacitet. Att kunna paddla bekvämt i alla förhållande är MYCKET viktigare än att hålla hög fart. 

Paddling - Lake Class

I Lake Class ingår endast sjöpaddling. Inget paddlingsingtyg krävs. Dock bör alla deltagare ha tidigare paddlingserfarenhet. 

 • Du måste läsa ÅEC Paddlingsregler vilka sammanfattar information kring förberedelse, kläder och krav på att klara att göra en självräddning på sjön utan hjälp. 
 • Välj rätt kajak! Välj en kajak som inte är för rank givet din kapacitet. Att kunna paddla bekvämt i alla förhållande är MYCKET viktigare än att hålla hög fart. 

 

Löpning

Löpningen är en fantastiskt vacker och härlig utmaning. Det som är viktigt i förberedelserna inför löpningen är, förutom att vara en stark allround-löpare, att träna specifikt på att springa utför i relativt svår terräng.

Du måste kunna läsa karta och kompass i fall att snitslarna försvinner p.g.a. vädret. 

 

Mountainbike

Mountainbikesträckan går genom mycket varierad terräng och natur. En liten del av sträckan är på asfalt där vanlig trafik förekommer och de allmänna trafikreglerna gäller.

Vi rekommenderar att alla tävlande bekantar sig med hela eller delar av sträckan innan tävlingsdagen.

Anmälan till Åre Extreme Challenge 2021 är öppen!

Anmäl dig här