ÅEC Tävlingsregler

Alla tävlande måste läsa och bekanta sig med ÅEC Tävlingsregler. Genom att anmäla dig till ÅEC bekräftar du att du har läst, förstått och har för avsikt att följa tävlingsreglerna.

 1.  Introduktion av tävlingsregler
  1.1 Intention
  1.2 Tävlingsorganisation

 2. Tävlande
  2.1 Allmänt
  2.2 Anmälan
  2.3 Krav för att kunna delta
  2.4 Ålderskrav
  2.5 Tidtagning

 3. Utrustning
  3.1. Allmänt
  3.2 Obligatorisk utrustning – Paddling
  3.3 Obligatorisk utrustning – Löpning
  3.4 Obligatorisk utrustning – Cykling
  3.5 Obligatorisk utrustning som Tävlingsorganisationen tillhandahåller
  3.6 Otillåten utrustning

 4. Banan
  4.1 Allmänt
  4.2 Alternativ bana

 5. Tävlingsorganisationen
  5.1 Allmänt
  5.2 Force Majeure

 6. Tävlingsjury, protest och straff
  6.1 Tävlingsjury
  6.2 Protest
  6.3 Tidsstraff och diskvalifikation

 7. Sponsor- och medieexponering
  7.1 Bild- och filmrättigheter
  7.2 Sponsorexponering
  7.3 Nummervästar och nummerlappar

 

 1. Introduktion av tävlingsregler

  1.1 Intention

  Dessa tävlingsregler är avsedda:

  1.1.1 att underlätta genomförande av en rättvis tävling
  1.1.2 att straffa tävlande som skaffar eller försöker skaffa sig en orättvis fördel
  1.1.3 att fastlägga vilket ansvar den tävlande och tävlingsorganisationen har.

  1.2 Tävlingsorganisation

  Åre Extreme Challenge och ÅEC Run N Bike organiseras av Let Nature Challenge You AB.

  Let Nature Challenge You AB
  Katrinelundsvägen 5
  837 71 Duved
  Sverige


 2. Tävlande

  2.1 Allmänt

  Varje tävlande ska

  2.1.1 känna till, förstå och efterleva tävlingsreglerreglerna
  2.1.2 uppvisa god sportmanship
  2.1.3 avstå från att, med hjälp av externt fordon, objekt eller metod, försöka få en orättvis fördel eller vinna
  2.1.4 känna till bansträckan och följa markeringarna. Följs inte banmarkering eller anvisningar från tävlings- organisationen medför det tidsstraff eller diskvalifikation
  2.1.5 veta att dopning enligt Riksidrottsförbundets stadgar kapitel 13 är förbjuden
  2.1.6 ansvara för egen och andras säkerhet
  2.1.7 hjälpa till vid en nödsituation om tävlingsorganisationen begär detta
  2.1.8 efter bästa förmåga hjälpa en annan tävlande som drabbats av olycksfall eller sjukdom
  2.1.9 känna till och förstå Säkerhetsinstruktionerna
  2.1.10 visa hänsyn mot andra tävlande, funktionärer, åskådare och de boende inom tävlingsområdet
  2.1.11 följa trafikreglerna och anvisningar från tävlingsorganisationen
  2.1.12 avstå från att slänga någon form av sopor eller utrustning efter tävlingsbanan – nedskräpning resulterar i diskvalifikation
  2.1.13 vid träning på banan inför tävlingen visa respekt för markägare
  2.1.14 försörja sig själv ute på tävlingsbanan, men kan ta emot hjälp inne i växlingsmorådena. Max två (2) personer får hjälpa till inne i växlingsområdena. Det är inte tillåtet att få assistans utanför växlingsområden.
  2.1.15 (gäller endast tävlande i Duo Class) säkerställa att tävlande i Duo Class håller ihop och inte är mer än hundra (100) meter från varandra.
  2.1.16 informera tävlingsorganisationen utan dröjsmål om tävlingen avbryts
  2.1.17 förstå att man deltar på egen risk och inte kan hålla tävlingsorganisationen ansvarig för någon olycka under tävlingen.

  2.2 Anmälan

  2.2.1 Varje tävlande måste ha en giltig olycksfallsförsäkring.
  2.2.2 Anmälan är bindande. Tävlingsorganisationen återbetalar inga startavgifter.
  2.2.3 Det är tillåtet att ändra en lagmedlem (Duo/Lag) och ändra tävlingsklass sista mot extra avgift.
  2.2.4 Det är inte tillåtet att tävla under en annans namn.
  2.2.5 Det är inte tillåtet att sälja sin startplats i andra hand.
  2.2.6 Den tävlande betalar vinstskatt på eventuella prispengar.

  2.3 Krav för att kunna tävla

  2.3.1 Allmänt
  2.3.1.1 Den tävlande måste vara medveten om att tävlingen delvis går i högfjällsterräng.
  2.3.1.2 Den tävlande som springer löpsträckan måste kunna använda karta och kompass.

  2.3.2 ÅEC River Class
  2.3.2.1 Den tävlande måste vara simkunnig.
  2.3.2.2 Den tävlande måste kunna göra självräddning med sin kajak eller surfski.
  2.3.2.3 Den tävlande måste visa upp intyg i forssäkerhet. Intyg måste skickas via email senast två veckor innan tävlingen till whitewater@areextremechallenge.se. Läs ÅEC Paddlingsregler.

  2.3.3 ÅEC Lake Class
  2.3.3.1 Den tävlande måste vara simkunnig.
  2.3.3.2 Den tävlande måste kunna göra självräddning med sin kajak eller surfski.
  2.3.3.3 Den tävlande måste ha grundläggande kunskaper i paddling med sin kajak eller surfski. Läs ÅEC Paddlingsregler.

  2.4 Ålderskrav

  2.4.1 Den tävlande måste på tävlingsdagen ha fyllt 18 år.

  2.5 Tidtagning

  2.5.1 Tävlingstiden är från startsignal till man passerar mållinjen. För de som tävlar i Duo Class räknas sluttiden när sista personen i laget passerar mållinjen.
  2.5.2 Vid tjuvstart ges fem (5) minuters tidstillägg. Starten kameraövervakas.
  2.5.3 Alla tävlande måste passera samtliga mellantider efter banan beroende på klass.
  2.5.4 Stängning av banan
  2.5.4.1 Tävlingsbanan stängs kl. 14:00 för alla klasser i Huså (växling mellan löpning och cykling).


 3. Utrustning

  3.1 Allmänt

  Tävlingsorganisationen kan med kort varsel ändra kraven för obligatorisk utrustning. Dessa ändringar kan ske som följd av till exempel hög vattennivå i älven, låg vattentemperatur o.s.v.

  Vid ändringar av den obligatoriska utrustningen kommer tävlingsorganisationen informera de tävlande så fort som möjligt via organisationens kanaler.

  3.1.1 Alla tävlande är skyldiga att ha med sig all utrustning från start till slutet av varje sträcka.
  3.1.2 Inför start, vid växlingarna och i mål kommer tävlingsorganisationen slumpmässigt välja ut tävlande för kontroll av obligatorisk utrustning. Saknas utrustning straffas detta med 15 minuters tidsstraff per del.
  3.1.3 Tävlingsorganisationen tar inget ansvar för de tävlandes utrustning.

  3.2 Obligatorisk utrustning – Paddling

  3.2.1 kajak – Surfski. Varje tävlande måste ha antigen:
  3.2.1.1 en kajak med vattentät skot eller flytelement fram och/eller bak, bogseringsöglor i för och akter samt kajakkapell eller
  3.2.1.2 en surfski med bogserögla for och/eller akter.

  3.2.2 paddelhjälm godkänd enligt CE-norm (hockeyhjälm är godkänd)
  3.2.3 kajakflytväst godkänd enligt CE-norm EN 393 50 N
  3.2.4 visselpipa fäst i kajakflytvästen
  3.2.5 paddel
  3.2.6 mobiltelefon i vattentät påse
  3.2.7 första hjälpen-tryckförband i vattentät påse
  3.2.8 underställströja (gärna ull)
  3.2.9 buff eller mössa

  3.3 Obligatorisk utrustning – Löpning

  3.3.1 Första hjälpen-tryckförband
  3.3.2 kompass (telefon eller GPS-klocka godtas inte)
  3.2.3 vindtät jacka
  3.2.4 visselpipa
  3.2.5 mobiltelefon i vattentät påse
  3.2.6 karta

  3.4 Obligatorisk utrustning – Cykling

  3.4.1 cykel
  3.4.2 Första hjälpen-tryckförband
  3.4.3 cykelhjälm godkänd enligt CE-norm
  3.4.4 mobiltelefon i vattentät påse

  3.5 Obligatorisk utrustning som Tävlingsorganisationen tillhandahåller

  3.5.1 tävlingsnummer Paddling
  3.5.1.1 nummerlapp på kajak framför sittbrunnen
  3.5.1.2 nummerlapp fram på paddelhjälm (endast River Class)
  3.5.1.3 nummerväst utanpå kajakflytvästen

  3.5.2 tävlingsnummer Löpning
  3.5.2.1 nummerlapp på bröstet (endast Run N Bike)
  3.5.2.2 nummerväst där numret fram och bak är synliga under hela tävlingen.

  3.5.3 tävlingsnummer Cykling
  3.5.3.1 nummerlapp fram på cykeln
  3.5.3.2 nummerväst där numret fram och bak är synliga under hela tävlingen.
  3.5.4 karta över löpsträckan (endast obligatorisk på löpsträckan)

  3.6 Otillåten utrustning

  Följande utrustning är inte tillåten:

  3.6.1 K2 kajaker
  3.6.2 motordrivna hjälpmedel
  3.6.3 skidor eller snowboard


 4. Banan

  4.1 Allmänt

  4.1.1 Banan är markerat med skyltar och snitselband.
  4.1.2 De tävlande måste följa banmarkeringen eller anvisningar från tävlingsorganisationen. Följs  inte detta riskerar den tävlande tidsstraff eller diskvalifikation.
  4.1.3 Banan markeras några dagar innan tävlingen.
  4.1.4 Det är tillåtet att träna på banan inför tävlingen. Skyltar eller anvisningar från markägare måste följas.
  4.1.5 Tävlingsorganisationen har inga vätske- eller energistationer efter banan – de tävlande måste vara självförsörjande genom hela banan.

  4.2 Alternativ bana

  Tävlingsorganisationen kan med kort varsel ändra bansträckan om det bedöms att till exempel vädret eller vattennivån utgör en oacceptabel säkerhetsrisk.

  Vid ändring av banan kommer tävlingsorganisationen informera de tävlande så fort som möjligt via organisationens kanaler.


 5. Tävlingsorganisationen

  5.1 Allmänt

  5.1.1 Tävlingsorganisationen måste göra en riskbedömning och ta de nödvändiga steg för att minimera riskerna för de tävlande samt tävlingsorganisationens personal.
  5.1.2 Tävlingsorganisationen måste ha det nödvändiga antal säkerhetsbåtar på vattnet och säkerhetspersonal på land i förhållande till den aktuella riskexponeringen.
  5.1.3 Tävlingsorganisationen kan vägra en tävlande att fortsätta om de bedömer att den tävlande är för trött eller inte i fysiskt skick att fortsätta.

  5.2 Force Majeure

  5.2.1 Vid inställt lopp, som beror på förhållande utanför tävlingsorganisationens kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terrorattentat, jordbävning, myndighetsbeslut, spridning av virus eller andra sjukdomar, återbetalas inte startavgiften.

  5.2.2 Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att göra ändringar eller justeringar i tävlingarnas innehåll och utformning.


 6. Tävlingsjury, protest och straff

  6.1 Tävlingsjury

  6.1.1 Tävlingsjuryn består av Tävlingsledaren och två personer från tävlingsorganisationen.
  6.1.2 Tävlingsjuryns uppgifter är:
  6.1.2.1 att se till att tävlingsreglerna följs
  6.1.2.2 att ta ställning till protester
  6.1.2.3 att ta beslut om tidstraff eller diskvalifikation
  6.1.2.4 att ta beslut om ban- och/eller regeländringar.

  6.1.3 Minst två av jurymedlemmarna krävs för att kunna ta beslut.
  6.1.4 Tävlingsjuryn har rätt att använda sunt förnuft om det inte klart framgår i reglerna vad som gäller.
  6.1.5 Tävlingsjuryns beslut är definitivt.

  6.2 Protest

  6.2.1 Protest måste ges skriftligen till tävlingsorganisationen inom en timme efter målgång.
  6.2.2 En protest måste innehålla:
  6.2.2.1 tid och plats
  6.2.2.2 namn, namnteckning och startnummer på den tävlande
  6.2.2.3 namn eller startnummer på den tävlande som det protesteras mot
  6.2.2.4 anledning till protesten
  6.2.2.5 namn eller startnummer på eventuella vittnen.

  6.2.3 Protest som inte uppfyller kraven under punkt 6.2.2 ignoreras.
  6.2.4 Beslut från tävlingsjuryn kommer kommuniceras till berörda parter så fort som möjligt.

  6.3 Tidsstraff och diskvalifikation

  6.3.1 Vid brott mot tävlingsreglerna riskera den tävlande tidsstraff eller diskvalifikation.
  6.3.2 Straffet är beroende av vilken regel det begås brott mot.

  Regelbrott Straff

  Saknar obligatorisk utrustning

  15 min tidstillägg för varje del som saknas

  Nedskräpning – Medveten

  Diskvalifikation

  Nedskräpning – Slarv

  15 min tidstillägg

  Duo Class över 100 m mellan lagmedlemmar

  15 min tidstillägg

  Hjälp utanför växlingar

  Diskvalifikation

  Osportsligt uppträdande

  Diskvalifikation

  Avviker från banan

  Tidsstraff eller diskvalifikation

  Tjuvstart

  5 min tidstillägg 7. Media- och sponsorexponering

  7.1 Bild- och filmrättigheter

  7.1.1 De tävlande ger tävlingsorganisationen och dennas sponsorer rätt att fritt använda bild- och filmmaterial från tävlingen i marknadsföringssyfte, pressmaterial, internet, TV och film.

  7.2 Sponsorexponering

  7.2.1 De tävlande kan ha sponsorer markerade på sina kläder och tävlingsutrustning.

  7.3 Nummervästar och nummerlappar

  7.3.1 Nummervästar och nummerlappar måste synas fram och bak och får inte täckas av flytväst eller ryggsäck. Det är inte tillåtet att rita eller på annat sätt modifiera nummervästar och nummerlappar

 

Anmälan till Åre Extreme Challenge 2021 är öppen!

Anmäl dig här