Startklar - försäkring för dig som tävlar

Startklar är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Sverige.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk och inte kan delta.
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)

I tävlingsreglerna för ÅEC framgår att du som deltagare ska ha en olycksfallsförsäkring. Om du blir sjuk före 1 maj, återbetalas hälften av startavgiften. Efter den 1 maj, återbetalas inte din startavgift. Genom Startklar kan du se till att få ersättning för din anmälningsavgift vid sjukdom eller olycksfall.

Teckna försäkring Online! Betala med kort eller Swish.