Åre Extreme Challenge 2015

Bilder och filmer

Resultat

   * Se alla ÅEC resultat seden 1997 här.

Mediebevakning

Email us with other examples of news coverage you may have from your local paper!

Minnesvärt 

* Hände det nånting särskilt minnesvärt under årets tävling? Skicka ett email till website@areextremechallenge.se (gärna med bilder) och berätta för oss och om du vill så hämnar ditt berättelse här vid ÅEC:s minnesalbum.

ÅEC 2021

Anmäl dig här